Huisvesting

Paddock Paradise laat ons verder kijken dan alleen de hoef, misschien zelfs wel verder dan het hele paard. Het beschrijft hoe je paarden kunt houden op een natuurlijke manier, lessen die het wilde paard ons heeft geleerd.

Jaime Jackson heeft van 1982 tot 1986 tussen de wilde paarden gereisd om hun doen en laten te bestuderen. Hij keek zowel naar hun manier van leven als hun omgeving. Jaime Jackson was in deze tijd nog een hoefsmid en keek in het begin vooral naar de hoeven van de paarden. Het duurde niet lang voordat hij ook andere dingen dan alleen de voeten ging zien en waarderen.

Door deze observatie naar het wilde paard, bleek dat de hele levensstijl van de paarden, die gedreven word door natuurlijk gedrag, de basis is van de optimale vorm en gezondheid van de hoeven om te gaan en staan waar ze willen en te eten wat hun instinct verteld dat goed voor ze is. Zich te gedragen als echte paarden. Het is hun hele leefwereld die bepalend is voor hun welzijn.

Jaime Jackson realiseerde zich door deze observatie dat het voornaamste verschil tussen wilde en gedomesticeerde paarden zit in de optimale gezondheid en vitaliteit. Vergeleken met de wilde paarden zijn gedomesticeerde paarden niet gezond en niet vitaal. Eigenlijk zijn ze een slap aftreksel (parodie) van de wilde paarden. Helaas zijn er maar weinig paardenbezitters die hier enigszins bewust van zijn.

“Van de 122 miljoen paarden die er op de wereld zijn, loopt slecht 10 % klinisch zuiver. Nog eens 10% (12,2 miljoen paarden) is zo kreupel dat ze niet gebruikt kunnen worden en de overige 80% (97,6 miljoen paarden) is een beetje kreupel en zal niet door een kreupelheidstest komen.” – American Farriers Journal, Nov/2000, v 26 #6, p 5.

Ontstaan van de Paddock Paradise

Paddock Paradise heeft als doel de deur te openen naar de vrijheid en de manier van leven zoals die bestaan in hun natuurlijke wereld. Paddock Paradise brengt het paard in een tot nu toe onbekende omgeving die zowel uitnodigend als stimulerend voor hem is om zo zich vrij te gaan bewegen. Een gezond paard is het resultaat, en omdat de hoeven van het paard onlosmakelijk verbonden zijn aan natuurlijk gedrag en beweging, worden ook deze teruggebracht naar hun oorspronkelijke integriteit en gezondheid.

Het belangrijkste doel is het paard te stimuleren zich natuurlijk te bewegen en het sociale gedrag te vertonen dat bij hem hoort en bepalend is voor zijn gezondheid.

Wanneer het paard niet in de juiste huisvesting staat of beloont word om af te zien van zijn natuurlijk gedrag stopt het paard, (door bijvoorbeeld hoopje hooi neer te leggen). zich met instinctief natuurlijk te gedragen, wat een overvloed aan kwalen te wee brengt. Zowel lichamelijk als in gedrag. Het paard past zich gewoon aan aan de nieuwe omstandigheden en laat al zijn oude gewoonte los.

We moeten uitvinden hoe we onze gedomesticeerde paarden in beweging kunnen krijgen en ze hun instinkt weer gaan gebruiken om natuurlijk gedrag te kunnen gaan vertonen, net zoals hun wilde verwanten. Het mooie van een Paddock Paradise is dat het bijna overal toepasbaar is en je niet perse vele hectare met grond nodig hebt. Door het strategisch plaatsen van

stimulansen, gaat het paard uit vrije wil op een natuurlijke manier bewegen wat als gevolg heeft dat het paard door te bewegen gezonder word. En dat is wat we willen, een gezond en vrolijk paard.

Belangrijke punten voor werkend Paddock Paradise

Er zijn twee mogelijkheden, de Paddock Paradise methode werkt wel…of het werkt niet. Een Paddock Paradise blijft een werk in uitvoering, met steeds nieuwe uitdagingen.

Hoe beter je de lessen volgt die Jaime Jackson tijdens zijn observatie heeft ontdekt.

De lessen die Jaime Jackson tijdens zijn observatie van de wilde paarden in hun eigen omgeving heeft ontdekt zijn een leidraad bij het creëren van een goed werkend Paddock Paradise. Hoe beter je de lessen uit het wild volgt en het paard zover krijgt om op een natuurlijke manier te bewegen, hoe minder werk je hebt.

Iedereen die paarden houdt doet dat uit vrije wil en daarom zou het ieders plicht moeten zijn om het ook zo goed mogelijk te doen, in het belang van het paard.

In paddock Paradise, dat zo dicht bij de werkelijke aard van het wilde paard komt, valt alles op zijn plaats. Het paard wordt opnieuw verbonden met zijn eeuwenoude verleden en de vitaliteit die hij toen had, zodat hij zowel lichamelijk als geestelijk zijn gezondheid terug vindt!