Ik bekap paarden op een natuurlijke wijze

Het paard heeft zo lang ik me kan herinneren een bepaalde aantrekkingskracht voor me gehad. Nadat ik thuis kwam te zitten met een burn-out ben ik weer in contact gekomen met paarden. Paarden zijn zo puur.

"Kijken we naar wat het paard als dier nodig heeft of geven we het paard wat wij als mensen verlangen van het paard".

Het uitgangspunt van natural horse hoof care is om naar het hele paard te kijken en niet alleen naar de hoef. We zien het paard en zijn hoef niet als twee losse componenten. Problemen die zich uiten in de voet kunnen ergens anders in het lichaam ontstaan. Een hoef is in staat om mee te bewegen met de leefomstandigheden waar het paard mee te maken heeft. Dat wil zeggen, wanneer de omstandigheden aangepast worden aan de behoefte van het paard zal je zien dat de hoef hier in een positieve vorm meebeweegt. Natural Horse Hoof Care valt onder de organisatie van de AANHCP en ISNHCP. De grondlegger van NHC (Natural Hoof Care) is Jaime Jackson die jaren lang onderzoek heeft gedaan naar de wilde paarden, hun behoeftes,

leefstijl en hun hoeven. Hoe onderscheidt Natural Horse Hoof Care zich ten opzichte van andere “natuurlijke” bekappers? Hoewel ze gerelateerd zijn aan elkaar, hebben ze grote verschillende karakteristieken. De natuurlijke bekapping in het algemeen is gebaseerd op de functionaliteit van de hoef. NHC (Natural Hoof Care) is een veel breder begrip. NHC heeft een holistische benadering naar paarden, gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek naar gezonde, in het wild levende paarden. De blootvoetse bekapping wat natuurlijke slijtage patronen nabootst, de huisvesting, voeding en natural horsemanship zijn niet te onderscheiden van elkaar, de één is niet meer of minder belangrijk dan de ander.